Čerpání volna na letní tábory

My, jakožto tábornice a táborníci jsme osoby pracující s dětmi a mládeži, máme od roku 2021 možnost zažádat až o tři týdny pracovního volna navíc. A dokonce jeden z těchto tří týdnů si můžeme nechat proplatit ve výši průměrného týdenního výdělku.

Kdo může žádat?
Podmínkou je, aby žádající osoba minimálně už jeden rok pracovala s dětmi a mládeží - a to soustavně a bez výdělku z této činnosti.
Výjimku tvoří případ, že se bude jednat např. o tábor pro zdravotně postižené děti a mládež, pak tato podmínka neplatí.

Jsou ještě nějaké další podmínky?
Ano, organizace pořádající danou akci (např. tábor), na kterou byste chtěli toto volno využít, musí být řádně zapsaná ve veřejném rejstříku PO a FO a to po dobu minimálně pěti let. Zároveň práce s dětmi musí být její hlavní předmět činnosti.
Pokud organizace je zapsaná kratší dobu, jde zkusit jako pořádající organizaci uvést Českou tábornickou unii, z.s. Ale zaměstnavatel má plné právo toto neuznat. Organizace s působností delší jak pět let by tento problém mít neměly.

Může zaměstnavatel mi volno neudělit?
Ano, může se tak stát, pokud mu v tom brání vážné provozní důvody.

Jak probíhá celý proces?

 1. Zaměstnanec podá žádost zaměstnavateli
  Oficiální podoba není stanovena, ale možný formulář visí v dolní sekci Přílohy.
 2. Zaměstnavatel schválí přidělení žádaného pracovního volna, resp. jeho placené části
  Již zmíněným důvodem pro neudělení jsou vážné provozní důvody zaměstnavatele.
 3. Zaměstnanec ve smluvené době a rozsahu čerpá pracovní volno
 4. Dohodnutou část z tohoto pracovního volna (max. 1 týden) proplatí zaměstnavatel žadateli v běžném výplatním termínu
 5. Zaměstnavatel po vyplacení následně žádá OSSZ o refundaci.

  STAV INFORMACÍ K 09. 04. 2024
Přílohy