Administrativa

Zde nalezneš informace a návody ČTU nejenom pro fungování klubů a velkých rad, ale i pro pořádání táborů, pro registraci OJ a členů apod. Dozvíš se zde, jak funguje systém TaborIS, ve kterém evidujeme členy i organizační jednotky a kde hledat vnitřní předpisy a směrnice