taboris

TaborIS

TaborIS je elektronický informační systém ČTU, jehož primární funkcí je vedení evidence členské základny v České tábornické unii.

Přístup je na této adrese: https://evidence.tabornici.cz/

Uživatelský účet a přihlášení do TaborIS

  • Účet může být zřízen jakémukoliv členovi nad 15 let
  • Statutární zástupci svých OJ a administrátoři mají povinnost mít svůj přístup; používat svoji jedinečnou mailovou adresu (nikoliv oddílovou, klubovou apod.), telefonní číslo a mít zapnuté dvoufázové ověření