ČRDM

ČRDM vzdělávačky

V práci a činnosti nám pomáhá členství v České radě dětí a mládeže (ČRDM). ČTU se jako zakládající člen podílí na činnosti tohoto zastřešujícího orgánu dětských a mládežnických organizací ČR. Oddělení ČRDM, o jehož chod se stará Vlastimil Jura a Jakub Sotl, nabízí celou řadu kurzů, díky akreditaci, kterou zajistili. 

Na tyto kurzy se můžete přihlásit přes jejich web. Jsou placené a v současné době nemůže ČTU, z.s. na ně přispět hrazením nákladů.

Subscribe to ČRDM