Vzdělávání

Na této stránce nalezneš informace týkající se vzdělávání v ČTU: jak je nastaven systém, jakými směrnicemi a  pravidly se řídí, jaké kurzy jsou k dispozici, ale i tipy a rady, jak postupovat, když chcete organizovat vzdělávací akci u vás v klubu nebo na oblasti.