Nejvyšší rada

Schválení etického kodexu ČTU

Napsal uživatel Turbo dne

Prosincová Nejvyšší rada schválila Etický kodex České tábornické unie s účinností od 1. ledna 2024. Děkujeme všem tábornicím a táborníkům, kteří se svými připomínkami zapojili do diskuse při jeho tvorbě. 

Etický kodex je naším morálním závazkem - upravuje mravní postoje, chování a jednání všech členů ČTU vůči sobě navzájem, vůči rodičům a zákonným zástupcům nezletilých dětí, příznivcům ČTU, ostatním NNO pracujícími s dětmi a mládeží, vůči našim dárcům, veřejnosti i  vůči ČTU samotné.

Subscribe to Nejvyšší rada