stanovy

Stanovy

Stanovy ČTU platí pro všechny organizační jednotky ČTU. 

Pokud si pobočný spolek vytvoří a schválí vlastní Stanovy, musí být v souladu s ustanoveními Stanov ČTU.

Pobočný spolek ukládá stanovy do Sbírky listin, v případě, že nemá vlastní, ukládá Stanovy ČTU.

Sněm ČTU

je nejvyšším orgánem České tábornické unie.
Ve Stanovách v článcích 8.2 a 8.3. 

Je svoláván v období čtyř let. Sněm projednává činnost ČTU za uplynulé období, přijímá strategický plán pro období následující, volí volené orgány ČTU, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost unie.

Subscribe to stanovy