dotace

Vyúčtování dotací

Vyúčtování dotací poskytnutých prostřednictvím ústředí

 (jedná se o dotace na základě každoročního projektu předkládaného MŠMT)

Samotné vyúčtování odesílá na ústředí:
a) pobočný spolek (krátkodobá akce, tábornické kempy);
b) VR (všechna ostatní vyúčtování) od pobočných spolků zkontroluje a potvrdí a poté odešle.

Vyúčtování se odesílají v termínech stanovených pro konkrétní druh akce jednou z následujících možností:

Dotace

Díky tomu, že je ČTU státem uznaná nezisková organizace, daří se nám každým rokem získávat dotační peníze od MŠMT v rámci každoročně podaného projektu. Z těchto dotací, mají-li kluby zájem, mohou částečně financovat tábory, výpravy, vzdělávání apod. Jsou vyhlašované i další dotace od různých vládních institucí a krajů. Tam už jsou žadateli samy pobočné spolky. Níže popisujeme možnosti.

Neinvestiční dotace MŠMT

poskytují se na:

Subscribe to dotace