vyúčtování tábora

Vyúčtování dotací

Vyúčtování dotací poskytnutých prostřednictvím ústředí

 (jedná se o dotace na základě každoročního projektu předkládaného MŠMT)

Samotné vyúčtování odesílá na ústředí:
a) pobočný spolek (krátkodobá akce, tábornické kempy);
b) VR (všechna ostatní vyúčtování) od pobočných spolků zkontroluje a potvrdí a poté odešle.

Vyúčtování se odesílají v termínech stanovených pro konkrétní druh akce jednou z následujících možností:

Subscribe to vyúčtování tábora