vzdělávání

Kurz LÁTKOVÉ A NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI, PRVNÍ POMOC, KARTA KID: Přihlášky spuštěny!

Napsal uživatel Kačka dne

Ahoj kamarádi,

zveme vás na školení k tématu LÁTKOVÉ A NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI, PRVNÍ POMOC, KARTA KID. Kurzem vás provedou odborné lektorky Radka Krygarová, Jindřiška Králová a Renata Švestková. Jejich medailonky a více o programu naleznete v příloze níže. 

Termín: 19. 4. - 21. 4. 2024 

Místo konání: Ústředí ČTU, Kazašská 1426/6, Praha 10 

Jak se přihlásit?  

ČRDM: "Týden pro wellbeing na škole" přinese vzdělávací semináře i kulatý stůl

Napsal uživatel Kačka dne

Nenechte si ujít vzdělávací a diskuzní akce Týdne pro wellbeing, které pořádá Česká rada dětí a mládeže! Desítky organizací z celé ČR se spojily, neboť duševní zdraví dětí i učitelů je základ. Pak se všem bude ve škole lépe dařit. 

Akce a semináře:

Hashtagy

Vzdělávací kurz - Jak reagovat při tématu záměrného sebepoškozování, přihlášky do 12. 2.

Napsal uživatel Kačka dne

Ahoj kamarádi, zveme vás na další vzdělávací kurz. Dozvíte se na něm, jak reagovat při tématu záměrného sebepoškozování u dětí a mládeže. Kurz připravujeme společně s organizací a odbornými lektorkami ze Society for All, z. s.

Datum konání: 26. 2. 2024 od 18:00 do 20:30 hodin

Kurz proběhne on-line v aplikaci ZOOM – přihlášeným účastníkům bude zaslán odkaz

Lektorky: Kateřina Nováková a Kristýna Šeniglová, Society for All, z. s.

Hashtagy

Školení pro lektory preventivního programu na téma blízkých vztahů bez násilí 3.-5.11.2023

Napsal uživatel Kačka dne

Srdečně zveme tábornice a táborníky 18+ na školení pro lektory preventivního programu na téma blízkých vztahů bez násilí, které proběhne 3.-5. 11. 2023 v Praze na ústředí ČTU (Kazašská 6). Školení je určeno výhradně členům ČTU. Bližší informace jsou ke stažení v dokumentu níže a účastníkům budou zaslány po přihlášení. 

Jak se vzdělávají táborníci? Přečtěte si v Arše!

Napsal uživatel Kačka dne

V novém vydání časopisu Archa se na straně 10 dočtete o systému vzdělávání v ČTU. V loňském roce jsme vyškolili 139 nových hlavních vedoucích dětských táborů, nespočet mladých vedoucích, uspořádali kurzy zdravotníků zotavovacích akcí, vzdělávali zážitkovou formou na tábornických událostech, zaměřili jsme se také na vzdělávání v oblasti psychologie a rizikového chování, věnujeme se i dalším tématům. Článek připravila místonáčelnice pro vzdělávání Renata Švestková a Lenka Fialková.

Víkendová vzdělávací akce pro vedoucí RVVZ proběhne 17.-19.3. v Šumperku!

Napsal uživatel Kačka dne

Zveme vás na Reginonální vzájemnou výměnu zkušeností 17.-19. 3., kterou pořádají táborníci z TO Kamarádi. RVVZ je víkendové setkání vedoucích, instruktorů a ostatních lidí, kteří pracují s dětmi a mládeží. Máš li zkušenosti, které chceš předat, přihlas se jako lektor.

Čekají vás semináře, dílny, nápady, prostě vše, co je možné použít pro činnost v dětských kolektivech.

Za organizačí stojí Tomáš Lešingr z Jesenické oblasti, který byl lektorem i na celostátní CVVZ.

Lektoři se hledají zejména na témata:

Akreditovaný kurz ZZA

ČTU má akreditován kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Akreditace platí do března  roku 2024.

Místonáčelnice pro vzdělávání spolu s odbornou garantkou Radkou Grygarovou připravují novou akreditaci. Žádost bude podána do 6. ledna 2024, tak aby akreditace na sebe navazovaly.

Rozsah kurzu

Je definován v příloze č. 2 vyhlášky č. 422/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti a mládež.

Velká placka

Je kvalifikační neakreditovaný kurz, který opravňuje osoby starší 18 let k práci s dětmi a mládeží v organizačních jednotkách ČTU. 

Cíl kurzu

Je posílit vzdělávací a odbornou způsobilost dospělých členů ČTU/pracovníků s dětmi a mládeží. 

Malá placka

Je kvalifikační neakreditovaný kurz, který opravňuje osoby starší 15 let k práci s dětmi a mládeží v našich klubech, osadách a oddílech.

Cíl kurzu

Posílit odbornou způsobilost osob v pozici rádců/instruktorů v našich organizačních jednotkách.

Kdo může školit

Školicí místa, pobočné spolky.

Rozsah kurzu

10 vyučovacích hodin a závěrečná rozprava

Vzdělávací systém v ČTU

Každý právní subjekt v rámci ČTU (dále jen subjekt ČTU), pořádající akce pro děti do 18 let, musí tyto akce pořádat prostřednictvím osob splňujících podmínky podle čl. 3.2 Stanov ČTU, kde se uvádí, že „v rámci ČTU mohou pořádat činnost s dětmi do 18 let výhradně osoby, které prokážou svoji způsobilost podle podmínek stanovených Směrnicí o kvalifikačních zkouškách ČTU“. Za oblast vzdělávání zodpovídá místonáčelník ČTU pro oblast vzdělávání, který řídí vzdělávací zařízení ČTU. 

Subscribe to vzdělávání