vzdělávání

Školení pro lektory preventivního programu na téma blízkých vztahů bez násilí 3.-5.11.2023

Napsal uživatel Kačka dne

Srdečně zveme tábornice a táborníky 18+ na školení pro lektory preventivního programu na téma blízkých vztahů bez násilí, které proběhne 3.-5. 11. 2023 v Praze na ústředí ČTU (Kazašská 6). Školení je určeno výhradně členům ČTU. Bližší informace jsou ke stažení v dokumentu níže a účastníkům budou zaslány po přihlášení. 

Jak se vzdělávají táborníci? Přečtěte si v Arše!

Napsal uživatel Kačka dne

V novém vydání časopisu Archa se na straně 10 dočtete o systému vzdělávání v ČTU. V loňském roce jsme vyškolili 139 nových hlavních vedoucích dětských táborů, nespočet mladých vedoucích, uspořádali kurzy zdravotníků zotavovacích akcí, vzdělávali zážitkovou formou na tábornických událostech, zaměřili jsme se také na vzdělávání v oblasti psychologie a rizikového chování, věnujeme se i dalším tématům. Článek připravila místonáčelnice pro vzdělávání Renata Švestková a Lenka Fialková.

Víkendová vzdělávací akce pro vedoucí RVVZ proběhne 17.-19.3. v Šumperku!

Napsal uživatel Kačka dne

Zveme vás na Reginonální vzájemnou výměnu zkušeností 17.-19. 3., kterou pořádají táborníci z TO Kamarádi. RVVZ je víkendové setkání vedoucích, instruktorů a ostatních lidí, kteří pracují s dětmi a mládeží. Máš li zkušenosti, které chceš předat, přihlas se jako lektor.

Čekají vás semináře, dílny, nápady, prostě vše, co je možné použít pro činnost v dětských kolektivech.

Za organizačí stojí Tomáš Lešingr z Jesenické oblasti, který byl lektorem i na celostátní CVVZ.

Lektoři se hledají zejména na témata:

Akreditovaný kurz ZZA

ČTU má akreditován kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Akreditace platí do března  roku 2024.

Místonáčelnice pro vzdělávání spolu s odbornou garantkou Radkou Grygarovou připravují novou akreditaci. Žádost bude podána do 6. ledna 2024, tak aby akreditace na sebe navazovaly.

Rozsah kurzu

Je definován v příloze č. 2 vyhlášky č. 422/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti a mládež.

Velká placka

Je kvalifikační neakreditovaný kurz, který opravňuje osoby starší 18 let k práci s dětmi a mládeží v organizačních jednotkách ČTU. 

Cíl kurzu

Je posílit vzdělávací a odbornou způsobilost dospělých členů ČTU/pracovníků s dětmi a mládeží. 

ČRDM vzdělávačky

V práci a činnosti nám pomáhá členství v České radě dětí a mládeže (ČRDM). ČTU se jako zakládající člen podílí na činnosti tohoto zastřešujícího orgánu dětských a mládežnických organizací ČR. Oddělení ČRDM, o jehož chod se stará Vlastimil Jura a Jakub Sotl, nabízí celou řadu kurzů, díky akreditaci, kterou zajistili. 

Pořádáme vzdělávací akci

Fáze plánování

  • Rozhodování o uspořádání vzdělávací akce a jejím typu (Velká placka, Malá placka, Tábornická škola, akreditovaný kurz HVT, ZZA, či jiný kurz)
  • Kdo je pořadatel: velká rada, samotný klub, získání jiného pořadatele
  • Sestavení organizačního týmu a případné zkušební komise, zajištění lektorů

Vzdělávací projekt

  • Vytvoření projektu vzdělávací akce nebo využití již stávajícího projektu
  • Nahlášení konání kurzu a jeho rozpočtu ekonomce Janě do ročního seznamu plánovaných vzdělávacích akcí (zejména pokud žádáte o dotaci - v r.