strategický plán

Strategický plán ČTU 2023-2026

Proč ČTU potřebuje strategický plán?

Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace v dlouhodobém horizontu. Pro ČTU to znamená 4letý cyklus plánování (mezi sněmy). 

Strategické záměry vycházejí z toho, co je účelem a smyslem existence organizace, respektují výchozí situaci a potřeby členů a zároveň reagují a předjímají změny.

Sněm ČTU

je nejvyšším orgánem České tábornické unie.
Ve Stanovách v článcích 8.2 a 8.3. 

Je svoláván v období čtyř let. Sněm projednává činnost ČTU za uplynulé období, přijímá strategický plán pro období následující, volí volené orgány ČTU, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost unie.

Subscribe to strategický plán