Aktuality

Moc děkuji všem, kteří dorazili na letošní podzimní "22". I když jsem nemohl být přítomen osobně a počasí také nebylo nic moc, věřím, že to pro vás nebyl ztracený čas a vládla opět "Lipnická pohoda". Moc děkuji za práci, kterou jste odvedli, děkuji osádce kuchyně za skvělý gastroservis a již se těším na jaro. Ještě jednou moc díky všem.Náča
17. mimořádný Sněm ČTU se koná 2. 12. 2023 na ústředí ČTU v Praze. Důvodem jeho svolání je volba revizora/revizorky ČTU.Pozvánka a program v příloze níže. 
Ahoj táborníci, ahoj přátelé​zveme vás na jedinečnou akci, kde se můžeme potkat nad muzikou, vyzkoušet si svoji muzikálnost,  nebo se prostě jen pobavit a potkat se.Mrkněte na připravovaný program a přijďte v hojném počtu. Akce je určena nejen pro pražské tábornické kluby, ale i pro veřejnost. Pozvěte svoje kamarádky a kamarády.
Srdečně zveme tábornice a táborníky 18+ na školení pro lektory preventivního programu na téma blízkých vztahů bez násilí, které proběhne 3.-5. 11. 2023 v Praze na ústředí ČTU (Kazašská 6). Školení je určeno výhradně členům ČTU. Bližší informace jsou ke stažení v dokumentu níže a účastníkům budou zaslány po přihlášení. 
Ahoj kamarádi,připomínáme, že všechny zrealizované šablony musí být odeslány ke kontrole v TaborISu do 20.8. (včetně). Tým šablon
Irčanova tábornická škola se uskuteční v termínu 28. 8. - 3. 9. 2023 na Slunečné pasece pod Křemešníkem a je určen pro účastníky ve věku 15 let a více.Příjezd účastníků nejpozději v neděli 27. 8. večer. 
Přijďte na workshopy - práce s hlasem, looping, hra na cajon, na ukulele, tanec a další. Následovat bude pražské kolo Brány. Těšíme se, že se přihlásíte jako jednotlivci a jako skupiny.
Ahoj kamarádi!Připravili jsme pro vás několik novinek pro šablony webů, které si můžete na pár kliknutí vytvořit i pro svůj oddíl/klub/osadu nebo oblast. 
Ahoj kamarádi,připomínáme, že do neděle 25.6. je potřeba zažádat v TaborISu o veškeré šablony, které chcete ve svém oddíle, klubu, osadě realizovat během léta a odeslat je ke schválení založení. Všechny šablony je poté třeba realizovat i odeslat ke kontrole v TaborISu do 20.8. V případě dotazů nás kontaktujte na sablony@tabornici.cz 
Kamarádi,v červnu se budeme účastnit následujících akcí v Praze, kde budeme informovat o činnosti našich klubů, oddílů a osad. Nese to s sebou i obsluhu aktivit, povídání si s rodiči a dětmi.2.6. Den dobrovolnictví - HEROLDOVY SADY - Hledají se dobrovolníci, kteří by přišli klidně jen na část dne vypomoci, vystřídat nás. (10-16 h.)