Aktuality

13.09.2023
Ahoj táborníci, ahoj přátelé​zveme vás na jedinečnou akci, kde se můžeme potkat nad muzikou, vyzkoušet si svoji muzikálnost,  nebo se prostě jen pobavit a potkat se.Mrkněte na připravovaný program a přijďte v hojném počtu. Akce je určena nejen pro pražské tábornické kluby, ale i pro veřejnost. Pozvěte svoje kamarádky a kamarády.
31.08.2023
Srdečně zveme tábornice a táborníky 18+ na školení pro lektory preventivního programu na téma blízkých vztahů bez násilí, které proběhne 3.-5. 11. 2023 v Praze na ústředí ČTU (Kazašská 6). Školení je určeno výhradně členům ČTU. Bližší informace jsou ke stažení v dokumentu níže a účastníkům budou zaslány po přihlášení. 
18.08.2023
Ahoj kamarádi,připomínáme, že všechny zrealizované šablony musí být odeslány ke kontrole v TaborISu do 20.8. (včetně). Tým šablon
09.08.2023
Irčanova tábornická škola se uskuteční v termínu 28. 8. - 3. 9. 2023 na Slunečné pasece pod Křemešníkem a je určen pro účastníky ve věku 15 let a více.Příjezd účastníků nejpozději v neděli 27. 8. večer. 
06.08.2023
Přijďte na workshopy - práce s hlasem, looping, hra na cajon, na ukulele, tanec a další. Následovat bude pražské kolo Brány. Těšíme se, že se přihlásíte jako jednotlivci a jako skupiny.
13.07.2023
Ahoj kamarádi!Připravili jsme pro vás několik novinek pro šablony webů, které si můžete na pár kliknutí vytvořit i pro svůj oddíl/klub/osadu nebo oblast. 
23.06.2023
Ahoj kamarádi,připomínáme, že do neděle 25.6. je potřeba zažádat v TaborISu o veškeré šablony, které chcete ve svém oddíle, klubu, osadě realizovat během léta a odeslat je ke schválení založení. Všechny šablony je poté třeba realizovat i odeslat ke kontrole v TaborISu do 20.8. V případě dotazů nás kontaktujte na sablony@tabornici.cz 
29.05.2023
Kamarádi,v červnu se budeme účastnit následujících akcí v Praze, kde budeme informovat o činnosti našich klubů, oddílů a osad. Nese to s sebou i obsluhu aktivit, povídání si s rodiči a dětmi.2.6. Den dobrovolnictví - HEROLDOVY SADY - Hledají se dobrovolníci, kteří by přišli klidně jen na část dne vypomoci, vystřídat nás. (10-16 h.)
23.05.2023
Ahoj kamarádi,právě se ponořujeme do velkého dobrodružství, kterým je rozšiřování našich vztahů s médii a veřejností (Public Relations). Tato výprava je pro nás klíčová, protože bez ní by bylo naše budoucí financování, stejně jako celková činnost, značně omezena.Vaše názory nás zajímají. Připravili jsme pro vás dotazník k tématu online.
02.05.2023
V novém vydání časopisu Archa se na straně 10 dočtete o systému vzdělávání v ČTU.