daňové přiznání

Povinnosti vůči finančnímu úřadu

Úvodem...

  • ČTU a její pobočné spolky jsou veřejně prospěšnými daňovými poplatníky.
  • je třeba rozlišovat hlavní činnost (vyplývající ze stanov) a vedlejší činnost (příklad pronájem tábornické základny)
  • předmětem daně nejsou příjmy z hlavní činnosti, pokud související výdaje jsou vyšší; a dotace
  • osvobozené od daně jsou členské příspěvky dle stanov a dary
  • předmětem daně jsou příjmy z nájemného, členského příspěvku (mimořádného), z reklam

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

A.

Subscribe to daňové přiznání