Členské příspěvky

Členský příspěvek

Členský příspěvek každého člena ČTU se skládá vždy ze základní částky, kterou určuje Nejvyšší rada ČTU.  A dále se může skládat z dalších dvou částek:

a) částky schválené Velkou radou oblasti

b) částky schválené příslušnou organizační jednotkou, jejíž je osoba členem

 

Pokyn k placení řádných členských příspěvků ČTU za rok 2023

Výše řádných členských příspěvků

Nejvyšší rada potvrdila výši řádných členských příspěvků na rok 2023 ve výši jako v loňském roce, tedy:

250,- Kč na člena dospělého, výdělečně činného a

150,- Kč na člena dítě/studenta/dospělého nevýdělečně činného.

 

Termíny zaplacení 

Pro zaplacení řádných členských příspěvků za členy byly stanoveny následující termíny:

 

  1.  člen OJ platí příspěvky OJ, kde je členem. U samotářů to je VR dané oblasti. Termín určuje daná OJ
  2. kluby/osady/oddíly platí členské příspěvky vždy na účet příslušné VR, nikdy přímo na účet ústředí;

  3. kluby/osady/oddíly zaplatí členské příspěvky příslušným Velkým radám do termínu, který určí Velké rady,
  4. Velké rady zaplatí členské příspěvky na účet ČTU nejpozději 30.11.2023 (připsáno na účet), č.ú. 2001450934/2010, jako variabilní symbol použijí registrační číslo Velké rady, jako konstantní symbol pak 0558.