Dotace

Díky tomu, že je ČTU  státem uznaná nezisková organizace, daří se nám každým rokem získávat dotační peníze od MŠMT v rámci každoročně podaného projektu. Z těchto dotací, mají-li kluby zájem, mohou částečně financovat tábory, výpravy, vzdělávání apod.  Jsou vyhlašované i další dotace od různých vládních institucí a  krajů. Tam už jsou žadateli samy pobočné spolky. Níže popisujeme možnosti.

Neinvestiční dotace MŠMT

poskytují se na:

 • tábory

 • výchova a vzdělávání

 • dlouhodobé akce (schvalovaná zasedáním NR dotovaná přímo z prostředků ČTU, např. Brána)

 • provozní náklady oblasti (HSV)

 • přímá práce s dětmi

 • krátkodobé akce (typicky víkendové výpravy)

 • tábornické kempy

Investiční dotace MŠMT

Je třeba sledovat vypsané výzvy. MŠMT tuto výzvu nevyhlašuje každým rokem. 

V roce 2023 byla vyhlášena výzva 133 720 na podporu investičních akcí stavebního charakteru (pouze práce rekonstrukční povahy) za účelem technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zejména z pohledu řešení neuspokojivého stavebně – technického stavu objektů  základen, kluboven a dalších staveb. Příjem žádostí byla ukončen 31.5.2023

Ústředí pro vás výzvy sleduje a dává vědět termíny. Pro tento typ dotace je třeba být včas připraven (projekt, rozpočet, část vlastních prostředků apod.)

Dotace krajů, obcí a městských částí

Hledejte na stránkách krajských úřadů a magistrátů, obcí a městských částí pod Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, nebo  Ověřte si, zda žádost můžete podávat samostatně, nebo přes Velkou radu. 

Bývá již obvyklé online podávání žádostí. Ověřte si, jakým způsobem žádost podat i po technické stránce (přihlášení se do aplikace; datová schránka; podpis elektronickým podpisem apod.)

Evropské fondy/MŠMT projekt Šablony

Jedná se o vzdělávací projekt, do kterého jsme úspěšně zapojení. Končí letos o prázdninách.

Více na stránce vzdělávání zde.

Očekáváme, že v příštím roce bude vyhlášena obdobná výzva.

Další možnosti

Zkuste se zeptat mezi rodiči dětí, zda jejich zaměstnavatel nemá program zaměstnaneckých grantů. 

Na co si dát pozor

 • všechny dotované doklady musí být řádně zaúčtovány v účetnictví OJ a označeny, doklady musí mít veškeré zákonné náležitosti

 • popis položek musí být konkrétní (nikoliv obecný)

 • ověřte si, jaké typy nákladů lze dle výzvy konkrétní dotace hradit

 • náklady musí spadat do dotačního období