Ekonomické pokyny, metodiky, termíny

Ekonomické pokyny

Jsou aktualizovávány každým rokem a schvaluje je Nejvyšší rada na svém, březnovém zasedání. Za jejich přípravu je zodpovědná místonáčelnice pro ekonomiku. Sledujte proto vždy TaborIS, sekci Dokumenty/Pokyny pro vyúčtování akcí.

Pokyny upravují vyúčtování akcí, na které OJ čerpají dotace MŠMT. Jedná se o tyto akce:

  • tábory
  • výchova a vzdělávání
  • dlouhodobé akce
  • festival Brána
  • provozní náklady (HSV)
  • přímá práce s dětmi a mládeží
  • krátkodobé akce
  • tábornické kempy

Metodiky, návody

Naleznete taktéž v TaborIS

Ekonomické termíny

Jsou schvalovány Nejvyšší radou každoročně. pro rok 2023 platí následující termíny:

Pro organizační jednotky:

TERMÍN

TYP DOKUMENTU

KAM DORUČIT

20.01.

Výroční zpráva OJ za předcházející rok

VR oblasti

20.05.

Všechny hlášenky dotovaných táborů potvrzené statutárem OJ

TaborIS

30.06.

Nahrání účetní uzávěrky za rok 2022 do TaborIS

TaborIS

05.08.

Předložení DPP za tábornické kempy za červenec na ústředí

Ústředí

31.08. 

Vyúčtování letních táborů končících v červenci a zimních táborů

VR oblasti

05.09.

Předložení DPP za tábornické kempy za srpen

Ústředí

20.09. 

Vyúčtování letních táborů končících v srpnu

VR oblasti

20.09.

Početní stav členské základny oblasti za daný rok

TaborIS

20.09.

Plán akcí oblasti na následující rok

VR oblasti

20.10.

Vyúčtování HSV/Přímé práce s dětmi a mládeží

VR oblasti

určuje VR oblasti

Členské příspěvky na účtu VR oblasti

VR oblasti

30.11.

Založení účetní uzávěrky za 2022 do Sbírky listin

Sbírka listin

20.12.

Všechny akce končící po 20.11.

Ústředí

Do 30 dnů od ukončení akce

Výchova, dlouhodobé akce, krátkodobé akce, Brána

Ústředí

Obratem po ukončení akce

Tábornické kempy

Ústředí

   

 

Pro Velké rady:

TERMÍN

TYP DOKUMENTU

KAM DORUČIT

10.02.

Výroční zpráva OJ za předcházející rok

Ústředí

31.05.

Všechny hlášenky dotovaných táborů potvrzené Adminem oblasti

TaborIS

30.09. 

Vyúčtování všech táborů

Ústředí

30.09. 

Početní stav členské základny oblasti za daný rok

TaborIS

30.09. 

Plán akcí oblasti na následující rok

Ústředí

30.10.

Vyúčtování HSV/Přímé práce s dětmi a mládeží

Ústředí

30.11.

Členské příspěvky za oblast na účtu ústředí

Ústředí

20.12.

Všechny akce končící po 20.11.

Ústředí

Do 30 dnů od ukončení akce

Výchova, dlouhodobé akce, Porta, Brána

Ústředí