Fundraising

Jedná se o systematickou činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců. Nemusí se vždy jednat o získání finančních prostředků. Můžeme například získat materiál, konkrétní služby, nebo něco jiného.

 

crowdfunding

dobročinný odměnový

dárcovství - jednorázová podpora

platformy, srovnání

sezna, doporučujeme Donio, viz podcast