Vyúčtování dotací

Vyúčtování dotací poskytnutých prostřednictvím ústředí

 (jedná se o dotace na základě každoročního projektu předkládaného MŠMT)

Samotné vyúčtování odesílá na ústředí:
a) pobočný spolek (krátkodobá akce, tábornické kempy);
b) VR (všechna ostatní vyúčtování) od pobočných spolků zkontroluje a potvrdí a poté odešle.

Vyúčtování se odesílají v termínech stanovených pro konkrétní druh akce jednou z následujících možností:

 1. vytištěné a podepsané statutárním zástupcem VR nebo pobočného spolku poštou na adresu: Kazašská 1426/6; 101 00 Praha 10;
 2. datovou schránkou pořadatele akce – nutné zasílat jen zkonvertované dokumenty nebo dokumenty opatřené elektronickým podpisem;
 3. opatřené elektronickým podpisem statutárního zástupce VR nebo pobočného spolku na e-mail: ekonomika@tabornici.cz ;
 4. osobní předání na adrese: Kazašská 1426/6, 101 00 Praha 10, nutné předem domluvit.
   

V případě zpoždění či opomenutí nelze poskytnout dotaci.
 

Prvotní doklady
 

Každá OJ má (nebo obdrží) odkaz ke vkládání dokladů z jednotlivých akcí do složky na sdíleném disku. Doklady k táborům vkládají přímo jednotliví pořadatelé táborů – odkazy se zasílají na e-maily uvedené v hlášence k táborům. Každý klub má svoje umístění na disku. Po vložení dokladů zašle pobočný spolek informaci o vložení dokladů na e-mail: doklady@tabornici.cz

Další podrobnosti - viz Pokyny k vyúčtování akcí uložené v TaborIS.

 

Vyúčtování dalších dotací a grantů

Pozorně si vždy přečtěte podmínky grantů a dotací, které dostáváte od krajů, obcí, městských částí, či od firem. Zejména:

 • lhůtu, ve které utratit dotační prostředky
 • termín podání vyúčtování a jeho forma
 • typy nákladů, které můžete hradit
 • jak má vypadat a co obsahovat závěrečná zpráva o využití prostředků
 • co vše musíte doložit za doklady