Odborné týmy

Organizační směrnice: "NR ČTU zřizuje dle potřeb ČTU odborné týmy, jmenuje jejich vedoucí a v případě potřeby je odvolává."

Pedagogicko-metodický tým

účel:  koncepční nastavení systému vzdělávání v ČTU, sledování právního prostředí vzdělávání v neziskovkách pracujících s dětmi a mládeží a navrhování změn systému, případně směrnice v návaznosti na to; příprava metodických materiálů; sledování potřeb členů ČTU v této oblasti a příprava podmínek k dalšímu vzdělávání; starost o rozvoj a vzdělání kvalitních interních lektorů, případně zajištění externích lektorů.

vedoucí: Rendy Švestková, místonáčelnice pro vzdělávání

členové

  • Náčelníci školících míst (ŠM);
  • Garanti DVPP a rekvalifikací;
  • Zástupci autorizované osoby;
  • Členové ČTU se zájmem o vzdělávání;
  • Vedoucí ústředí;
  • Studenti, kteří v ČTU plní odbornou praxi.

Chceš se zapojit? Piš na vzdelavani@tabornici.cz

Propagační tým

účel: koncepční nastavení propagace ČTU navenek; nastavení a správa všech veřejných kanálů - web tabornici.cz, FB veřejná stránka, Instagram; správa interních kanálů - uzavřená FB skupina tabornici, tabornickazakladna.cz; Táborníkoviny; koncepční podpora oblastí a klubů při vytváření/správě jejich webových stránek; grafické zpracování různých podkladů, materiálů, manuálů, publikací apod. Správa e-shopu, návrh merch předmětů a triček. 

vedoucí: Lukáš Turbo Lejsek, místonáčelník pro propagaci

členové: Kateřina Tomanová

Chceš se zapojit? Hledáme do týmu copywritery, grafiky (práce s Bussiness Manager, CorelDraw, Adobe Photoshop); Uvítáme návrhy na ČTU trička - připrav grafický návrh a pošli na propagace@tabornici.cz

Právní tým

účel: sledování aktuálního stavu práva, zejména těch oblastí, které se týkají činnosti spolků, udržování interních právních dokumentů (Stanovy a směrnice) v souladu s právem; metodická právní pomoc u procesů týkajících se ČTU jako celku nebo jeho pobočných spolků při procesech, postupech, kde je potřeba znalost práva.

vedoucí: Jakub Ševčík

členové: Lenka Chalupská, Lenka Fialková

Chceš se zapojit? Piš na jakub.sevcik@tabornici.cz

Kulturní tým

účel: komplexní řešení záležitostí (organizačních, právních, finančních, ideových) v oblasti kultury, včetně Porty a Brány, dvou muzikantských festivalů, kde ČTU je tradičně organizátorem oblastních kol, a u Brány i finále.

vedoucí: pozice je neobsazena

členové: 

Chceš se zapojit? Piš na lenka.fialkova@tabornici.cz