Komunikace v ČTU

Jak sledovat novinky v ČTU nejefektivněji a jak dát vědět o svém klubu

 • Přihlaš se k odběru zpravodaje Táborníkoviny ČTU 
 • Sleduj rubriku Aktuálně z ČTU a také do ní přispívej 
 • Sleduj oficiální facebookovou stránku ČTU . I do ní můžeš přispět novinkou pro veřejnost
 • Přidej se do uzavřené Facebookové skupiny . Přispívej svými podněty a nápady.
 • Zúčastňuj se online setkání Volejte ústředí

 

Táborníkoviny ČTU

 • Přihlásit se můžeš z domovské stránky Tábornické základny
 • Jednou měsíčně ti přijdou do e-mailu 
 • Nalezneš v nich souhrn důležitých informací z dění v ČTU za daný měsíc, důležité termíny a povinnosti pro organizační jednotky, případně shrnutí z jednání Nejvyšší rady.
 • Táborníkoviny píše Ústředí 

Aktuálně z ČTU

 • Novinky z činnosti celé organizace, oblastí i klubů , případně upozornění na novinky na České radě dětí a mládeže (www.adam.cz) 
 • Máš aktualitu, která by se měla objevit na některé z platforem?
 • Zašli ji pomocí formuláře zde na základně a zaškrtni, pokud chceš, aby se objevila i na webu tabornici.cz

Facebooková stránka ČTU 

 • Novinky z činnosti celé organizace, oblastí, oddílů, klubů a osad 
 • Novinky z oblasti neziskovek zabývající se výchovou dětí a mládeže + z ČRDM 
 • Spravuje propagační tým 
 • Máš aktualitu, která by se měla objevit na této stránce? Zašli ji na mail aktuality@tabornici.cz

Facebooková skupina Táborníci ČTU 

 • Uzavřená skupiny pro členy ČTU
 • Novinky a informace z ústředí 
 • Členové skupiny sdílejí sami aktuality ze svých klubů a osad 
 • Organizační informace k akcím a témata k Volejte ústředí 
 • Prostor pro dotazy, sdílení, nabídky, tipy v rámci celé skupiny

Volejte ústředí

 • online setkání organizovaná ústředím na různá témata (vzdělávací šablony, weby pro kluby apod.)
 • témata a pozvánky sleduj na uzavřené FB skupině a tady na tábornické základně
 • pokud je téma cílené na určitou skupinu, dostaneš pozvánku emailem uvedeným v TaborIS.
 • máš zajímavé téma? navrhni nám jej

Jak efektivně komunikovat uvnitř ČTU

Komunikace s ústředím

Komunikace na ústředí

 • ústředí se schází na poradách jednou týdně v kanceláři ústředí
 • členové ústředí a zaměstnanci ústředí mají Office 365 a v rámci něj komunikují veškeré společné agendy v nástroji Teams
 • Teams umožňuje členům práci na dokumentech v reálném čase, organizování potřebných online schůzek, organizování Volejte ústředí, plánování a kontrolu úkolů.

Komunikace členů Nejvyšší Rady

 • pro komunikaci organizačních informací má NR k dispozici uzavřenou skupinu na facebooku s názvem ČTU – Nejvyšší rada; potřebuješ-li členství v této skupině, ozvi se na ustredi@tabornici.cz
 • v rámci ČTU google workspace se zřizují členům NR účty s doménou @tabornici.cz. Cílem je především, aby měli přístup do sdílených disků, kde se pracuje na společných dokumentech projednávaných NR. Zároveň se zde ukládají zápisy a další dokumenty z NR. 

Komunikace na oblastech, v klubech a osadách

 • Informace se přes členy NR dostávají na oblasti, oblast by měla mít nastaven systém informování klubů, osad, oddílů
 • Pro komunikaci využívají oblasti, kluby, osady, oddíly své weby, facebookové stránky; mailingy apod. 
 • Zajímej se, jak je nastaven systém informování základních organizačních jednotek od VR oblasti.
 • Ústředí připravuje možnost hromadného mailingu/komunikace přímo z TaborIS.
 • připravujeme tábornické maily pro všechny organizační jednotky.


Chybí ti nějaká informace? Máš návrhy, jak vylepšit komunikační kanály uvnitř naší organizace? Piš na ustredi@tabornici.cz