Oblasti a Velké Rady

Ve Stanovách v článcích 7.1.3 a 9.

 

Oblasti ČTU jsou územní celky, sdružující tábornické kluby a trampské osady a rovněž individuální členy - samotáře, na základě společných zájmů, vyplývajících z charakteru činnosti a zvláštnosti dané oblasti. Současnou ČTU tvoří 12 oblastí.

Velké rady oblastí (VR) jsou "institucionalizované oblasti". Mají právní formu pobočných spolků (mají tedy IČO). Řídí je náčelník a místonáčelník/místonáčelníci VR, členy jsou zástupci z OJ dané oblasti. 

Samotáři a oddíly bez právní subjektivity: členy VR jsou samotáři, tedy osoby, které nepřísluší žádnému klubu, ani osadě. V některých oblastech občas fungují klubu/oddíly, které nejsou pobočným spolkem, nemají IČ - ty rovněž spadají /právně i účetně) pod VR dané oblasti.

Proč je mezi ústředím (tedy základním spolkem) a základní organizační jednotkou ještě VR oblasti?

Kromě historických kořenů, je zde pár praktických důvodů:

  • VR sdružuje ty, kteří z různých důvodů nejsou členy žádného klubu či osady - tedy samotáře
  • VR fungují jako informační a ekonomické spojení mezi ústředím a základními organizačními jednotkami (kluby, osady). Mnoho informací se kluby již v současné době dozvídají napřímo - z Táborníkovin , z TaborISu. Přesto je praktické mít i tento kanál, který v ekonomických záležitostech funguje a) jako kontrola b) jako přerozdělovací subjekt dle klíče, který si určí.
  • VR mohou sloužit jako důležitých subjekt oprávněný žádat dotace na kraji a být tam prostředníkem těchto dotací pro základní OJ.
  •  VR mohou společně organizovat akce a činnosti pro svoje OJ či pro veřejnost na dané oblasti (příkladem budiž oblastí kolo Porty/Brány v Jesenické oblasti, Hra po Praze nebo Mokasín na VR Praha, .......).

     

VR oblastí pracují samostatně dle svých programů a potřeb svých členů. Aktivita jednotlivých oblastí je rozdílná, závisí především na vůli, iniciativě a nasazení jednotlivých radních i členů oblastí. Život a činnost jednotlivých oblastí lze podrobněji sledovat na jejich webových stránkách, kde návštěvník nalezne kalendáře plánovaných akcí i záznamy z akcí minulých.

Kdy, kde a jak často se schází Velké rady? Dle organizační směrnice se má Velká rada scházet nejméně 4x ročně - z praktického pohledu je to jistě vhodné po zasedáních NR.  Některé VR se schází častěji, např. jednou za měsíc. Zasedání VR se může zúčastnit i nečlen Rady, kde a kdy se VR schází si zjisti přes náčelníka VR či přes web oblasti.

Weby oblastí

Ne všechny oblasti mají své weby. Pro vytvoření webu a pomoc s jeho strukturou a obsahem mohou představitelé oblasti kontaktovat propagace@tabornici.cz

Oblasti, Velké rady
oblastnáčelníkmístonáčelnícikontakt
Beskydská František Vyhňákfrantisek.vyhnak@tabornici.cz
Chřibsko-KarpatskáLeoš MaxaLuboš Řeha, Libor Bařinaleos.maxa@tabornici.cz
JesenickáTomáš LešingrJana Jančíkovátomas.lesingr@tabornici.cz
JihočeskáPavel BoudaBarbora Kuklová, Petr Šlejhar, Renata Švestkovápavel.bouda@tabornici.cz
Jižní MoravaJana BudíkováPetr Hlaváč, Filip Hlaváč, Miroslav Doležel, Bohuslav Zmek, Jolana Šedovájana.budikova@tabornici.cz
PrahaJakub JuraMichal Průdek, Karolína Průdkovápraha@tabornici.cz
SeveročeskáJosef DolejšíJan Rubešjosef.dolejsi@tabornici.cz
Labsko-SázavskáMarián JankulíkRadka Hladíková, Tomáš Blumelmarian.jankulik@tabornici.cz
Střední Čechy - ZápadIvana Rychlá ivana.rychla@tabornici.cz
Velké LuckoMiroslav DragounJana Lhotská, Lenka Poláčkovámiroslav.dragoun@tabornici.cz
Východní ČechyJiří NohavaJiří Kouckýzdenek.nohava@tabornici.cz
ZápadočeskáBohumír NovýStanislav Heflerbohumir.novy@tabornici.cz