Revizní komise

Ve Stanovách je definována v článcích 8.6 a 8.7 jako Kontrolní a revizní komise ČTU.

Revizor nezávisle na úrovni je vždy nezávislým orgánem, nemůže být členem statutárního orgánu ČTU, Nejvyšší rady a Velké rady nebo v hospodářských nebo účetních orgánech všech úrovní v ČTU.

Kontrolní a revizní komise se skládá z Revizorů Oblastí a Revizorky ČTU. Zvolení více revizorů na úrovni oblastí nemá vliv, všichni zvolení revizoři jsou členové Kontrolní a revizní komise ČTU.

Revizor ČTU je z titulu své funkce předsedou Kontrolní a revizní komise. Na 16. Sněmu ČTU byla revizorkou ČTU na období 2023 – 2026 zvolena Eva Jirková.