Ústředí

Ústředí ČTU je administrativní centrum naší organizace. Je vedeno vedoucí ústředí, Terezou Urbancovou.

Smyslem práce lidí na ústředí je vytvářet optimální podmínky pro unii jako celek i jednotlivé organizační jednotky. Zajišťuje komunikaci s orgány státní správy, ekonomické i legislativní záležitosti, zpracovává výstupy pro státní orgány a řeší podávání grantů a další z toho vyplývající úkoly, které lze řešit na centrální úrovni. Nedílnou součástí práce ústředí je zprostředkovávat komunikaci mezi táborníky a propagovat práci ČTU směrem k veřejnosti.

Kancelář sídlí v 11. patře bytového domu v sídle ústředí v Kazašské ulici ve Vršovicích.

Tým ústředí se dále skládá z náčelníka a místonáčelníků a revizorky. Schází se týdně a řeší koncepční a provozní záležitosti unie dle úkolů zadaných Nejvyšší radou a vyplývající z Akčního strategického plánu.

V ústředí pracují také zaměstnankyně - Lenka Fialková (právní tým, nastavení nástrojů komunikace v ČTU, pomoc agendou Porta a Brána), Kačka Tomanová (šablony, propagace), Heda Černá (administrativa, digitalizace archivu, úklid) a Miroslava Šínová (administrativa, účetnictví).

 

Doprava a parkování
Parkování možné 3 hodiny zdarma v podzemních garážích OC Eden v souladu s jejich podmínkami https://www.nceden.cz/o-centru/parkovani/
PID: vystupte na zastávce Koh-i-noor nebo Slavia a pokračujte procházkou cca 400 metrů


Rádi vás u nás uvidíme po předchozí dohodě☺

50.067645369583, 14.46645722595

Přílohy
Dokumenty

Představitelé ČTU

Místonáčelnice pro ekonomiku
Místonáčelnice pro vzdělávání
Místonáčelník pro propagaci
Vedoucí ústředí ČTU
pomáhá s různými agendami dle potřeb a je vedoucí Kulturního týmu
Administrace Šablon - projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016592