Prevence rizikového chování

Rizikovým chováním rozumíme takové chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost.

Plány v této oblasti

Pedagogicko-metodický tým má v plánu v oblasti prevence přípravu/organizaci kurzů na následující témata (dle průzkumu mezi našimi vedoucími z roku 2022):

  • lhaní,

  • poruchy příjmu potravy, 

  • látkové a nelátkové závislosti, 

  • šikana, 

  • kyberšikana, 

  • sebepoškozování

  • sexuální zneužívání

Další plány:

Z iniciativy týmu prevence na Oblasti Praha vzniká Krizová karta ČTU. Plánuje se vznik Krizového tým ČTU a jeho proškolení v krizové intervenci.

 

Etický kodex táborníka

Do práce s riziky a s vytvářením bezpečného prostředí pro děti, mládež, ale i dospělé, patří soubor pravidel, který jsme zatím pracovně nazvali Etický kodex táborníka. 

Sepsání Etického kodexu představuje vytvoření závazné listiny bodů, které popisují morální ideál chování táborníka. Základní oblasti kodexu určuje účel ČTU vymezený v II. článku stanov spolku - tábornictví, vztah k přírodě, rozvoj pozitivních vlastností člověka a práce s dětmi a mládeží.

Nyní probíhá diskuse mezi členy nad jejím obsahem a formulací. Rádi bychom jej schválili na podzimním Setkání v lesích.