Akreditovaný kurz ZZA

ČTU má akreditován kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Akreditace platí do března  roku 2024.

Místonáčelnice pro vzdělávání spolu s odbornou garantkou Radkou Krygarovou připravují novou akreditaci. Žádost bude podána do 6. ledna 2024, tak aby akreditace na sebe navazovaly.

Rozsah kurzu

Je definován v příloze č. 2 vyhlášky č. 422/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti a mládež.

Jedná se o 21 hodin teorie a 19 hodin praxe. Podrobněji zde.

Poznámka

Kurz mají akreditované i jiné organizace. Populární jsou kurzy Českého červeného kříže a ZdrSemu.

Přílohy
Dokumenty
Manuál ZZA (2.18 MB)
Dokumenty