Keramika

Česká tábornická unie má také akreditované kurzy v rámci DVPP (MŠMT), které odborně garantuje Jana Krtková a Květoslava Čapková. Jedná se o kurzy, které navazují na činnost Ateliéru ČTU a současně na další projektovou činnost v této oblasti. Cílem kurzů je přiblížit skrze práci s hlínou či předmětem z hlíny spojení s přírodou. 

Jedná se o tyto akreditované kurzy:

  1. Víkendový kurz keramiky - 32 hodin
  2. Letní keramická škola - 48 hodin
  3. Modelování z hlíny - 8 hodin
  4. Dekorování keramiky - 8 hodin
  5. Enkaustika pro začátečníky - 8 hodin

Dále je ČTU autorizovanou osobou registrovanou u Ministerstva průmyslu a obchodu, profesní kvalifikace Keramik – modelář – zástupce autorizované osoby ČTU je Jana Krtková a Květoslava Čapková. 

K tomuto účelu je ČTU držitelkou akreditace vzdělávacímu programu Keramik – modelář (PK; v rozsahu 25 hodin teoretické výuky a 175 hodin praktické výuky).