Velká placka

Je kvalifikační neakreditovaný kurz, který opravňuje osoby starší 18 let k práci s dětmi a mládeží v organizačních jednotkách ČTU. 

Cíl kurzu

Je posílit vzdělávací a odbornou způsobilost dospělých členů ČTU/pracovníků s dětmi a mládeží. 

Tematické oblasti Velké placky

 • Zjišťování potřeb dětí a mládeže
 •  Obsah a struktura výchovně vzdělávací aktivity na základě stanovených vzdělávacích cílů
 • Rozpracování obsahu výchovně vzdělávací aktivity do časového scénáře
 • Hodnocení výchovně vzdělávací aktivity a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí
 • Tvorba a vedení výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na SVP 
 • Prevence rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy
 • Provádění krizové intervence při práci s dětmi a mládeží ve volném čase
 • Orientace v právním a ekonomickém rámci při práci s dětmi a mládeží ve volném čase
 • Posuzování BOZP a požární ochrany při práci s dětmi a mládež
 • Základy první pomoci
 • Česká tábornická unie, z.s. (historie, Stanovy, organizační struktura)

Rozsah kurzu

40 vyučovacích hodin + závěrečná zkouška (písemná nebo ústní)

Kdo ho může v ČTU uspořádat

Školicí místo ČTU. Zájemce o kurz musí vyplnit přihlášku, kde dostane doporučení od statutárního zástupce svého klubu.