členská přihláška

Zpracování osobních údajů v ČTU

Základní agenda, ve které získáváme osobní údaje, souvisí s přihláškami členek a členů do organizace. Pomocí přihlášky získáváme osobní údaje, které následně zpracováváme v rámci TaborISu - našeho základního informačního systému a primárního místa pro práci s osobními údaji.

Členské přihlášky a přihlášky na akce pro nečleny

Vzor členské přihlášky i přihlášky na akce naleznete zde v dokumentech. Jsou také přílohou Směrnice o nakládání s osobními údaji v ČTU. Kluby si mohou přihlášky upravit a doplnit o další údaje.