Nejvyšší Rada

Nejvyšším orgánem táborníků mezi Sněmy je Nejvyšší Rada (NR).     
Ve Stanovách v článcích 8.4 a 8.5. 

 

Nejvyšší rada řídí činnost ČTU v období mezi Sněmy a rozhoduje o všech věcech, které nejsou vyhrazeny podle Stanov jinému orgánu.

Řeší problémy činnosti ČTU v souladu s dokumenty přijatými Sněmem ČTU (především Strategický plán), schvaluje rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu, schvaluje interní směrnice závazné pro všechny členy a organizační jednotky a přijímá rozhodnutí ve všech věcech, které spadají do její působnosti.

Členy Nejvyšší rady jsou dva zástupci z každé oblasti ČTU, dále náčelník ČTU a místonáčelníci ČTU. Jménem Nejvyšší rady jedná náčelník ČTU nebo jeden z místonáčelníků ČTU.

NR zasedá nejméně čtyřikrát do roka a je svolávána náčelníkem ČTU, plán zasedání NR pro daný rok je schvalován na posledním zasedání NR roku předešlého.

 

Rok 2023

Nejvyšší RadaDatumMísto
Jarní25.03.ústředí v Praze
Letní3.06.ústředí v Praze
Podzimní16.09.Manětín
Zimní02.12.ústředí v Praze

 

Dobrá praxe člena Nejvyšší rady

  • má tábornický mail a využívá ho ke vstupu do sdílených disků ČTU, kde se seznamuje s materiály připravovanými na NR
  • připravované materiály diskutuje s relevantními představiteli klubů na oblasti a dává za celou oblast připomínky přímo do dokumentu nebo dle instrukcí ústředí
  • sleduje na sdílených discích záložku Nejvyšší rada, kde je připravován program nejbližší NR a podklady na ní
  • závěry proběhlé NR komunikuje do týdne od jejího konání na náčelníky všech klubů na své oblasti a na všechny samotáře
  • dává zpětnou vazbu ústředí (po každé NR se posílá dotazník), případně se ptá, pokud není něco jasné
  • pokud má facebookový účet, připojí se jako člen do uzavřené skupiny Nejvyšší rada : skupina slouží jako sociální propojení členů NR, prostor pro připomenutí úkolů, termínů, organizaci NR apod. Není prostorem pro práci na společných dokumentech a materiálech.

Kdo zastupuje tvoji oblast na Nejvyšší radě?

Podívej se na tuto stránku. Zde najdeš i kontaktní e-mail na VR tvé oblasti.  

Chceš napsat podnět Nejvyšší radě? Napiš na skupinu nejvyssi.rada@tabornici.cz

Chceš vědět, co se projednávalo na Nejvyšší radě? Přečíst si zápis, abys byl/a v obraze, co se dotýká například bezprostředně tvého klubu, osady? Zápisy najdeš v TaborISu v Dokumentech. Nebo kontaktuj svoji VR na oblasti.